Reinigen en ontsmetten van regenputten

Na verloop van tijd hoopt zich onvermijdelijk een sliblaag op op de bodem van je regenput. De wanden worden ook aangetast, waardoor en reiniging van je regenput echt een noodzaak is, zeker wanneer je regenput een tijdlang niet werd gebruikt. Het desinfecteren en ontsmetten doen we met een veilig en neutraal ontsmettingsmiddel dat je regenput, maar vooral je gezondheid niet aantast.